Våra tjänster

Rådgivning

I tider av snabb tillväxt står organisationer och privatpersoner inför en mängd av frågor i förhållande till sina strategiska mål. Oavsett om det gäller ett mindre eller medelstort företag, kan det kräva specialiserade resurser för ett långsiktigt projekt eller en stor kompetens att ta itu med en komplicerad fråga.

Ahnell & Partner erbjuder personal med en stor kompetens som är dedikerade att hjälpa organisationer att ta itu med många olika utmaningar som följer av tillväxt, ekonomiska frågor eller kriser. Vi arbetar nära ditt företag för att identifiera och genomföra effektiva lösningar för att hjälpa din organisation att optimera lönsamheten och tillväxt, hantera risker och efterlevnad. Vi erbjuder även hjälp med nybildningar av företag, ägarfrågor, värdering av företag, bolagsstrukturfrågor och frågor vid generationsskiften och mycket mer.

Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster – Version 2022:1