Våra tjänster

Redovisning

Små och nya företag har sällan lyxen att ha omfattande ekonomifunktioner i egen regi. Dagens utveckling som sker inom ekonomiområdet kan medföra nya utmaningar och risker.

Ahnell & Partner erbjuder redovisningstjänster som är anpassat efter varje företags specifika behov. Vi hjälper små och medelstora företag med allt från löpande redovisning till kvalificerad rådgivning i enstaka frågor. Vi erbjuder även våra kunder löneadministration, upprättande av årsredovisningar och bokslutsarbete enligt gällande lag och god redovisningssed. Våra redovisningskonsulter arbetar i enlighet med REKO, svensk standard för redovisningstjänster. Detta är ett absolut krav för att kunna säkerställa hög kvalitet i våra redovisningstjänster.

Vi på Ahnell & Partner bokför både i det traditionella Visma Administration och i det mer moderna webbaserade Fortnox. Med Fortnox kan du sköta din bokföring flexibelt och effektivt vart du än befinner dig i världen. Allt du behöver är en valfri dator med internetuppkoppling. All säkerhetskopiering, lagring och uppdateringar sker i molnet. Programmet är utbyggbart i takt med din egen tillväxt och du kan själv välja hur mycket du vill sköta själv och vad du vill ha hjälp med oss på byrån. Fortnox erbjuder bokföring, lön, order, fakturering, arkivplats och mycket mer.

Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster – Version 2022:1