Våra tjänster

Revision

Oavsett om ett företag är litet eller stort är det viktigt att alla intressenter - långivare, investerare, kunder och andra - har förtroende för den finansiella rapporteringen.

Ahnell & Partner är en byrå inom FAR för att ge en förtroendegivande bild av ditt företag. Våra revisorer innehar stor kompetens att identifiera problem för att kvalitetssäkra ditt företags ekonomiska information. Vårt gemensamma intresse är kvalitet och effektivitet i revisionsinsatserna.

Allmänna villkor om revision – Version 2022:1