Våra tjänster

Skatter

En välplanerad skattestrategi kan vara en stark kraft för att hjälpa företag att möta sina finansiella och operativa mål, men förändrade regler och lagar för efterlevnad gör skatteområdet svårt.

Ahnell & Partner följer noggrant utvecklingen inom skatteområdet. Förutom att vi ser till att du som företag betalar rätt skatt erbjuder vi dig som kund hjälp med företags- och privat beskattning, deklarationer, löpande skatterådgivning, momsrådgivning samt annan kvalificerad skatterådgivning.

Där vår kunskap inte räcker till har vi kontakt med flera specialister inom skatterätt som vi kan bolla och samarbeta med.